header-object 

 

pen

Tiskové zprávy

Duben 2017|

 

Nové výzvy z OPŽP. Přes 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i odpady.

Ministertstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují v Operačním programu Životního prostředí další vlnu výzev.

Celá TZ

Aktuality

Duben 2017| 

 

Kotlíková kalkulačka 2017
Vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu


Opravy panelových domů
Energetická náročnost průmyslových budov – ČÁST 1 – LEGISLATIVA

 

O projektu

Zapsaný spolek Pro náš dům pro vás připravil projekt, který by měl pomoci vlastníkům bytových domů, kteří jsou sdruženi v SVJ, BD i v přímém vlastnictví soukromých subjektů s kompletním obstaráním dotace od samého začátku až po vlastní vyhodnocení celé akce.


Tato činnost je vyústěním naší dlouholeté práce v oblasti poradenství, zprostředkování péče předních firem v oblasti, která zásadním způsobem přispívá k úsporám v bytových domech, stejně tak i se státními  orgány  na poli problematiky bytových domů. Úzká spolupráce s těmito subjekty nás posouvá k činnosti, kterou již nechceme nechat na partnerech, kteří si tuto oblast vybrali pro své podnikání, ale ne vždy dělali dobré jméno našemu spolku.


Takto se naše hluboká znalost, činnost a spolupráce s vámi stává komplexní a poskytuje značnou míru garance úrovně poskytovaného servisu a služeb. Její průhlednost a přehled je základním předpokladem kvalitně a dobře realizovaných projektů.


Věříme, že po mnoha letech předávání naší osvěty při pořádání sympózií "Jak to dělají jinde" a spolupráce s renomovanými výrobci technologií, budeme stejně dobře pomáhat v konkrétních případech při zpracování vedení vašich žádostí.